September 21st, 2006

"...За себя и за того парня!" (с)

LEGO Библия

  • Current Mood
    паки-паки, иже херувимы